جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


با سلام شهروندان‌عزیز لطفا جهت پیگیری فایلهایی که مورد نظرتان میباشد کد فایل را یادداشت و به آژانس مربوطه تماس یا مراجعه نمایید. کد فایل جهت پیگیری الزامیست کد: 1
کد: 5


مسكن زمانپور واقع در باهنر شمالی حد فاصله چهاراه باهنر و چهاراه ریشمک جنب کوچه 17 جنب نان بربری می باشد


1 : انجام كليه قراردادهاي خريد و فروش رهن و اجاره مشاركتجدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز پاییز173ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 75متر
مسكن زمانپور7138302885
30/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز پاییز230ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
30/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر جنو...167ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور7138302885
30/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر شما...210ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 104متر
مسكن زمانپور7138302885
30/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز مبعث330ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 127متر
مسكن زمانپور7138302885
30/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...
-طبقه اول
مسكن زمانپور7138302885
30/04/1395جزئیات


خانه شیراز پاسداران25م رهن 1.1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 155متر
مسكن زمانپور7138302885
30/04/1395جزئیات


خانه شیراز سفیر جنوبی750ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 256متر
مسكن زمانپور7138302885
29/04/1395جزئیات


خانه شیراز سفیرشمالی550ميليون
-طبقه اول-زيربنا 180متر
مسكن زمانپور7138302885
29/04/1395جزئیات


خانه شیراز شهرک بهشتی180م رهن
-طبقه اول-زيربنا 220متر
مسكن زمانپور7138302885
29/04/1395جزئیات


خانه شیراز باغ حوض
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور7138302885
29/04/1395جزئیات


خانه شیراز میدان مهارت760ميليون
-طبقه اول
مسكن زمانپور7138302885
29/04/1395جزئیات


دربست شیراز خلدبرین20م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 170متر
مسكن زمانپور7138302885
29/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز عفیف ابا...430ميليون
-طبقه اول-زيربنا 103متر
مسكن زمانپور7138302885
29/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض682ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 220متر
مسكن زمانپور7138302885
29/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...320ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 135متر
مسكن زمانپور7138302885
29/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...170ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
28/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...290ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 112متر
مسكن زمانپور7138302885
28/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز شبان10م رهن 1.2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 115متر
مسكن زمانپور7138302885
28/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز تاچارا280ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 107متر
مسكن زمانپور7138302885
28/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز فلاحی20م رهن 1.2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور7138302885
28/04/1395جزئیات


خانه شیراز ابیاری35م رهن 200ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
28/04/1395جزئیات


خانه شیراز باغ حوض572ميليون
-طبقه اول-زيربنا 137متر
مسكن زمانپور7138302885
28/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز قالی شوی...357ميليون
-طبقه اول و سوم-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
28/04/1395جزئیات


خانه شیراز باهنر شمالی15م رهن 700ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
28/04/1395جزئیات


خانه شیراز باهنر شمالی25م رهن 1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 180متر
مسكن زمانپور7138302885
28/04/1395جزئیات


خانه شیراز قدمگاه300ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
28/04/1395جزئیات


خانه شیراز قدوسی شرقی10م رهن 800ت اجاره
-طبقه نیم طبقه-زيربنا 75متر
مسكن زمانپور7138302885
28/04/1395جزئیات


خانه شیراز قدوسی شرقی2.142ميليارد
-طبقه اول-زيربنا 300متر
مسكن زمانپور7138302885
28/04/1395جزئیات


خانه شیراز درکی35م رهن 550ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
28/04/1395جزئیات


خانه شیراز باهنر شمالی25م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 122متر
مسكن زمانپور7138302885
27/04/1395جزئیات


خانه شیراز باهنر جنوبی80م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 160متر
مسكن زمانپور7138302885
27/04/1395جزئیات


دفتر کار شیراز زرهی50م رهن 1.5م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
27/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض370ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
27/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...50م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور7138302885
27/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...190ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور7138302885
27/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...20م رهن 700ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 115متر
مسكن زمانپور7138302885
26/04/1395جزئیات


خانه شیراز امیر کبیر10م رهن 650ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
26/04/1395جزئیات


خانه شیراز امیر کبیر63م رهن
-طبقه اول-زيربنا 275متر
مسكن زمانپور7138302885
26/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز قالی شوی...210ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور7138302885
26/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز نادر409ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 157متر
مسكن زمانپور7138302885
26/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز همت شمال...75م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
مسكن زمانپور7138302885
26/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز ولی عصر ...1.1ميليارد
-طبقه اول و دوم-زيربنا 211متر
مسكن زمانپور7138302885
26/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز یقطین216ميليون
-طبقه اول تا چهارم-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور7138302885
26/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز جهان ارا...240ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 72متر
مسكن زمانپور7138302885
26/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی140ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 77متر
مسكن زمانپور7138302885
26/04/1395جزئیات


خانه شیراز باهنر جنوبی35م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
26/04/1395جزئیات


خانه شیراز بعثت1.9ميليارد
-طبقه اول و دوم و سوم-زيربنا 530متر
مسكن زمانپور7138302885
26/04/1395جزئیات


خانه شیراز ستارخان25م رهن 1.9م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 150متر
مسكن زمانپور7138302885
26/04/1395جزئیات


خانه شیراز سفیر جنوبی680ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 290متر
مسكن زمانپور7138302885
26/04/1395جزئیات