جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


منزل بازسازي شده : كف سراميك كابينت mdf كاغذ ديواري شبان ك 12 09177002677 کد: 4249
منزل كلنگي جهت ساخت بر خيابان 12 متري زرهي ك 49 09177002677 کد: 4253
اپار تمان 2 خوابه نوساز 125متر 425 ميليون کد: 86429

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز 4283ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 121متر
مسكن زمانپور07118302885
02/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چهارراه ...50م رهن
-طبقه سوم
مسكن زمانپور07118302885
02/07/1393جزئیات


خانه شیراز والفجر520ميليون
-زيربنا 260متر
مسكن زمانپور07118302885
02/07/1393جزئیات


کارخانه شیراز محور سروس...2ميليارد
مسكن زمانپور07118302885
02/07/1393جزئیات


خانه شیراز شهرک امام حس...45م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 124متر
مسكن زمانپور07118302885
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی70م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور07118302885
22/06/1393جزئیات


خانه شیراز باغ حوض10م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 122متر
مسكن زمانپور07118302885
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی20م رهن 1.1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور07118302885
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی60م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 89متر
مسكن زمانپور07118302885
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی62م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 102متر
مسكن زمانپور07118302885
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض10م رهن 1.2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 115متر
مسكن زمانپور07118302885
22/06/1393جزئیات


خانه شیراز بعثت120م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 170متر
مسكن زمانپور07118302885
07/06/1393جزئیات


خانه شیراز پاسداران10م رهن 1.3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 160متر
مسكن زمانپور07118302885
07/06/1393جزئیات


خانه شیراز پاسداران6م رهن 600ت اجاره
-طبقه زیرزمین-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور07118302885
07/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی95م رهن
-طبقه اول-زيربنا 145متر
مسكن زمانپور07118302885
03/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...508ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 127متر
مسكن زمانپور07118302885
03/06/1393جزئیات


خانه شیراز زرهی900ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 700متر
مسكن زمانپور07118302885
03/06/1393جزئیات


خانه شیراز زرهی50م رهن
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور07118302885
03/06/1393جزئیات


خانه شیراز زرهی520ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 200متر
مسكن زمانپور07118302885
03/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض330ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 107متر
مسكن زمانپور07118302885
03/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی350ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 114متر
مسكن زمانپور07118302885
03/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی256ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور07118302885
03/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...60م رهن 600ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 160متر
مسكن زمانپور07118302885
03/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...80م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور07118302885
29/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض30م رهن 700ت اجاره
-طبقه دوم
مسكن زمانپور07118302885
29/05/1393جزئیات


مغازه شیراز سه راه احمد...4ميليارد
-طبقه زیرزمین-زيربنا 289متر
مسكن زمانپور07118302885
29/05/1393جزئیات


خانه شیراز پاسداران100م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 148متر
مسكن زمانپور07118302885
26/05/1393جزئیات


خانه شیراز قدوسی شرقی45م رهن
-طبقه زیرزمین-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور07118302885
26/05/1393جزئیات


خانه شیراز باغ حوض15م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور07118302885
26/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی5م رهن 1.1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور07118302885
26/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...20م رهن 400ت اجاره
-طبقه ششم-زيربنا 87متر
مسكن زمانپور07118302885
26/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی65م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور07118302885
26/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...70م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 125متر
مسكن زمانپور07118302885
26/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی20م رهن 1.1م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور07118302885
26/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...120م رهن 200ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
مسكن زمانپور07118302885
14/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی شر...329ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 122متر
مسكن زمانپور07118302885
13/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی478ميليون
-زيربنا 145متر
مسكن زمانپور07118302885
13/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی289ميليون
-طبقه اول-زيربنا 107متر
مسكن زمانپور07118302885
13/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی319ميليون
-طبقه اول-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور07118302885
13/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض225ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 83متر
مسكن زمانپور07118302885
13/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض318ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 106متر
مسكن زمانپور07118302885
13/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...295ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور07118302885
13/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور07118302885
13/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...475ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 158متر
مسكن زمانپور07118302885
13/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...280ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 108متر
مسكن زمانپور07118302885
13/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنرشما...50م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور07118302885
12/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی46م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسكن زمانپور07118302885
12/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی15م رهن 1.2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 115متر
مسكن زمانپور07118302885
12/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سه راه ا...30م رهن 400ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسكن زمانپور07118302885
12/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی75م رهن
-طبقه اول-زيربنا 115متر
مسكن زمانپور07118302885
12/05/1393جزئیات


خانه شیراز باغ حوض55م رهن 100ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور07118302885
12/05/1393جزئیات


خانه شیراز زرهی85م رهن
-طبقه اول-زيربنا 200متر
مسكن زمانپور07118302885
12/05/1393جزئیات


خانه شیراز زرهی10م رهن 600ت اجاره
-طبقه زیرزمین-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور07118302885
12/05/1393جزئیات


خانه شیراز بلوار مدرس13م رهن 500ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 95متر
مسكن زمانپور07118302885
11/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی اب...330ميليون
-طبقه هشتم
مسكن زمانپور07118302885
01/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی336ميليون
-طبقه اول-زيربنا 112متر
مسكن زمانپور07118302885
28/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض217ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 81متر
مسكن زمانپور07118302885
28/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض1.3ميليارد
-طبقه اول و دوم و سوم-زيربنا 115متر
مسكن زمانپور07118302885
28/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوارگلس...297ميليون
-طبقه دوم
مسكن زمانپور07118302885
09/04/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی شیراز ت...280ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور07118302885
31/01/1393جزئیات


خانه اراک کرهرود450ميليون
-طبقه دوم
مسكن زمانپور07118302885
14/01/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی شیراز ب...133ميليون
-طبقه هشتم-زيربنا 83متر
مسكن زمانپور07118302885
18/11/1392جزئیات


آپارتمان شیراز بولوار ا...234ميليون
-طبقه سوم
مسكن زمانپور07118302885
17/11/1392جزئیات


زمین محمد شهر عباس آباد...23.5ميليارد
مسكن زمانپور07118302885
16/11/1392جزئیات


آپارتمان ملارد مطهری شر...75ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 65متر
مسكن زمانپور07118302885
12/11/1392جزئیات


آپارتمان تهران ٣539ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 77متر
مسكن زمانپور07118302885
06/11/1392جزئیات


آپارتمان شیراز 11133ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 46متر
مسكن زمانپور07118302885
25/10/1392جزئیات


خانه شیراز زرهی450ميليون
-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور07118302885
22/10/1392جزئیات


آپارتمان تهران قلهک539ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 77متر
مسكن زمانپور07118302885
14/10/1392جزئیات


خانه کرج مهرشهر350ميليون
-طبقه همکف
مسكن زمانپور07118302885
09/10/1392جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی277.5ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 111متر
مسكن زمانپور07118302885
18/09/1392جزئیات


خانه شیراز چهار585ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 260متر
مسكن زمانپور07118302885
11/09/1392جزئیات


کلنگی شیراز سفیر شمالی450ميليون
-زيربنا 206متر
مسكن زمانپور07118302885
10/08/1392جزئیات


کلنگی شیراز سفیر شمالی860ميليون
مسكن زمانپور07118302885
04/08/1392جزئیات