جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


با سلام شهروندان‌عزیز لطفا جهت پیگیری فایلهایی که مورد نظرتان میباشد کد فایل را یادداشت و به آژانس مربوطه تماس یا مراجعه نمایید. کد فایل جهت پیگیری الزامیست کد: 1
کد: 5


مسكن زمانپور واقع در باهنر شمالی حد فاصله چهاراه باهنر و چهاراه ریشمک جنب کوچه 17 جنب نان بربری می باشد


1 : انجام كليه قراردادهاي خريد و فروش رهن و اجاره مشاركتجدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز امیر کبی...45م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
09/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...15م رهن 600ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 95متر
مسكن زمانپور7138302885
09/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...315ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 134متر
مسكن زمانپور7138302885
09/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...600ميليون
-طبقه اول-زيربنا 142متر
مسكن زمانپور7138302885
09/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز چهارراه ...28م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 65متر
مسكن زمانپور7138302885
09/04/1395جزئیات


خانه شیراز زاگرس340ميليون
-طبقه اول-زيربنا 170متر
مسكن زمانپور7138302885
09/04/1395جزئیات


خانه شیراز ستارخان70م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
09/04/1395جزئیات


مغازه شیراز باغشاه20م رهن 3.7م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
09/04/1395جزئیات


مغازه شیراز 20متری امام...10م رهن 1.7م اجاره
-زيربنا 30متر
مسكن زمانپور7138302885
08/04/1395جزئیات


خانه شیراز صنعتگر360ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 165متر
مسكن زمانپور7138302885
08/04/1395جزئیات


خانه شیراز عفیف اباد2.156ميليارد
-طبقه اول و دوم-زيربنا 385متر
مسكن زمانپور7138302885
08/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...175ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور7138302885
08/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...245ميليون
-طبقه اول-زيربنا 92متر
مسكن زمانپور7138302885
08/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز قصرالدشت...15م رهن 1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسكن زمانپور7138302885
08/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز کلاهدوز270ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 97متر
مسكن زمانپور7138302885
08/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...357ميليون
-طبقه اول تا چهارم-زيربنا 132متر
مسكن زمانپور7138302885
08/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...65م رهن
-طبقه پنجم-زيربنا 141متر
مسكن زمانپور7138302885
06/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...245ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور7138302885
06/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز هنگ325ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 118متر
مسكن زمانپور7138302885
06/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز زاگرس195ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 114متر
مسكن زمانپور7138302885
06/04/1395جزئیات


خانه شیراز شبان40م رهن 700ت اجاره
-طبقه اول و دوم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
06/04/1395جزئیات


خانه شیراز باهنر جنوبی5م رهن 550ت اجاره
-طبقه نیم طبقه-زيربنا 40متر
مسكن زمانپور7138302885
06/04/1395جزئیات


مغازه شیراز باهنر شمالی...15م رهن 2.5م اجاره
-زيربنا 30متر
مسكن زمانپور7138302885
06/04/1395جزئیات


دربست شیراز مطهری جنوبی...35م رهن 200ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور7138302885
05/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز سراج32م رهن 10ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 75متر
مسكن زمانپور7138302885
05/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض30م رهن 600ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
05/04/1395جزئیات


باغ شیراز گویم670ميليون
مسكن زمانپور7138302885
03/04/1395جزئیات


خانه شیراز یقطین جنوبی40م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 210متر
مسكن زمانپور7138302885
03/04/1395جزئیات


خانه شیراز باهنر شمالی30م رهن 1.3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 300متر
مسكن زمانپور7138302885
03/04/1395جزئیات


خانه شیراز بعثت10م رهن 1.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
03/04/1395جزئیات


خانه شیراز قدوسی غربی15م رهن 500ت اجاره
-طبقه نیم طبقه-زيربنا 70متر
مسكن زمانپور7138302885
03/04/1395جزئیات


مغازه شیراز بنفشه50م رهن 7م اجاره
-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
02/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز سرباز260ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 113متر
مسكن زمانپور7138302885
02/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز فلاحی518ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 148متر
مسكن زمانپور7138302885
02/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز پاییز220ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 112متر
مسكن زمانپور7138302885
02/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...280ميليون
-طبقه اول تا چهارم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
02/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض420ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 138متر
مسكن زمانپور7138302885
01/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز جهان ارا...260ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 113متر
مسكن زمانپور7138302885
01/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز سرباز195ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
01/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز خلدبرین403ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 115متر
مسكن زمانپور7138302885
01/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز ریشمک165ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 63متر
مسكن زمانپور7138302885
01/04/1395جزئیات


خانه شیراز اقایی7م رهن 1.1م اجاره
-طبقه نیم طبقه-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
01/04/1395جزئیات


آپارتمان شیراز کلاهدوز446ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 165متر
مسكن زمانپور7138302885
01/04/1395جزئیات


اسکلت شیراز امیر کبیر30م رهن 10م اجاره
-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
01/04/1395جزئیات


مغازه شیراز فلکه سنگی15م رهن 2.2م اجاره
-زيربنا 70متر
مسكن زمانپور7138302885
01/04/1395جزئیات


دفتر کار شیراز زرهی50م رهن 3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 250متر
مسكن زمانپور7138302885
01/04/1395جزئیات


خانه شیراز هنگ20م رهن 1.6م اجاره
-طبقه اول و دوم-زيربنا 340متر
مسكن زمانپور7138302885
01/04/1395جزئیات


مغازه شیراز هنگ60م رهن 7.5م اجاره
-زيربنا 180متر
مسكن زمانپور7138302885
01/04/1395جزئیات


مغازه شیراز فلکه فرودگا...10م رهن 1م اجاره
-زيربنا 50متر
مسكن زمانپور7138302885
31/03/1395جزئیات


مغازه شیراز فلکه فرودگا...7م رهن 800ت اجاره
-زيربنا 33متر
مسكن زمانپور7138302885
31/03/1395جزئیات