جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


با سلام شهروندان‌عزیز لطفا جهت پیگیری فایلهایی که مورد نظرتان میباشد کد فایل را یادداشت و به آژانس مربوطه تماس یا مراجعه نمایید. کد فایل جهت پیگیری الزامیست کد: 1
کد: 5


مسكن زمانپور واقع در باهنر شمالی حد فاصله چهاراه باهنر و چهاراه ریشمک جنب کوچه 17 جنب نان بربری می باشد


1 : انجام كليه قراردادهاي خريد و فروش رهن و اجاره مشاركتجدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز 20متری ا...210ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
21/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...10م رهن 650ت اجاره
-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
21/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...273ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 165متر
مسكن زمانپور7138302885
21/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...170ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 108متر
مسكن زمانپور7138302885
21/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...100م رهن 500ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
21/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز زاگرس35م رهن 300ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
21/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی20م رهن 1.1م اجاره
-طبقه اول و دوم و سوم-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
21/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر جنو...190ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
21/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز فلاحی698ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 166متر
مسكن زمانپور7138302885
21/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز میدان مط...265ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 115متر
مسكن زمانپور7138302885
21/07/1394جزئیات


خانه شیراز امیر کبیر1.25ميليارد
-طبقه اول
مسكن زمانپور7138302885
21/07/1394جزئیات


خانه شیراز خلدبرین500ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 165متر
مسكن زمانپور7138302885
21/07/1394جزئیات


خانه شیراز زاگرس25م رهن 600ت اجاره
-زيربنا 102متر
مسكن زمانپور7138302885
21/07/1394جزئیات


خانه شیراز سرباز10م رهن 850ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 158متر
مسكن زمانپور7138302885
21/07/1394جزئیات


خانه شیراز قدوسی شرقی2.46ميليارد
-طبقه اول و دوم-زيربنا 535متر
مسكن زمانپور7138302885
21/07/1394جزئیات


خانه شیراز پاسارگاد650ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 320متر
مسكن زمانپور7138302885
20/07/1394جزئیات


خانه شیراز زاگرس670ميليون
-طبقه اول-زيربنا 200متر
مسكن زمانپور7138302885
20/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز شبان198ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
مسكن زمانپور7138302885
20/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز خلدبرین10م رهن 1.2م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور7138302885
20/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز ریشمک165ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 65متر
مسكن زمانپور7138302885
20/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...35م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 75متر
مسكن زمانپور7138302885
20/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز بنفشه308ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
20/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...220ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
20/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...190ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور7138302885
19/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...220ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
19/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...240ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 106متر
مسكن زمانپور7138302885
19/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...60م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 135متر
مسكن زمانپور7138302885
19/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...336ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
19/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز چهارراه ...190ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
مسكن زمانپور7138302885
19/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز چوگان60م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
19/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز قالی شوی...211ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
19/07/1394جزئیات


خانه شیراز پاسداران70م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
19/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض310ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
19/07/1394جزئیات


خانه شیراز فلاحی50م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
مسكن زمانپور7138302885
19/07/1394جزئیات


مغازه شیراز امیر کبیر5م رهن 1.2م اجاره
-زيربنا 18متر
مسكن زمانپور7138302885
19/07/1394جزئیات


مغازه شیراز زرهی400م رهن
-زيربنا 50متر
مسكن زمانپور7138302885
19/07/1394جزئیات


خانه شیراز بین خلدبرین10م رهن 900ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
18/07/1394جزئیات


خانه شیراز ولی عصر قصرد...880ميليون
-طبقه اول-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور7138302885
18/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز کلاهدوز290ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 104متر
مسكن زمانپور7138302885
18/07/1394جزئیات


خانه شیراز چهاراره زندا...680ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 360متر
مسكن زمانپور7138302885
18/07/1394جزئیات


خانه شیراز سیاحتگر10م رهن 350ت اجاره
-طبقه نیم طبقه-زيربنا 40متر
مسكن زمانپور7138302885
18/07/1394جزئیات


خانه شیراز سیاحتگر460ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 200متر
مسكن زمانپور7138302885
18/07/1394جزئیات


خانه شیراز سراج10م رهن 1.2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
مسكن زمانپور7138302885
18/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی شر...8م رهن 1م اجاره
-طبقه نیم طبقه-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
18/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز عفیف آبا...20م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
مسكن زمانپور7138302885
18/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز سراج230ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 108متر
مسكن زمانپور7138302885
18/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...288ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
18/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...308ميليون
-طبقه اول تا چهارم-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
18/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...250ميليون
-طبقه اول-زيربنا 95متر
مسكن زمانپور7138302885
18/07/1394جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...60م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 138متر
مسكن زمانپور7138302885
18/07/1394جزئیات


دفتر کار شیراز زرهی297ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
16/06/1394جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار اس...90م رهن
-طبقه چهار-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
29/04/1394جزئیات


آپارتمان شیراز قصردشت165م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 200متر
مسكن زمانپور7138302885
19/04/1394جزئیات


خانه شیراز 5110ميليون
-طبقه اول
مسكن زمانپور7138302885
27/02/1394جزئیات


خانه شیراز بلوار رحمت250ميليون
مسكن زمانپور7138302885
11/01/1394جزئیات


آپارتمان شیراز 4220ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 67متر
مسكن زمانپور7138302885
10/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...383ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
07/12/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی کیش صدف...30م رهن 4م اجاره
-طبقه چهار-زيربنا 125متر
املاک ارم711071-36273380
12/11/1393جزئیات


آپارتمان کیش دامون90م رهن
-طبقه هفتم
مسكن زمانپور7138302885
02/11/1393جزئیات


آپارتمان کیش صدف10م رهن 3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
مسكن زمانپور7138302885
02/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک 1117ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 56متر
مسكن زمانپور7138302885
16/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4- بلوار...212ميليون
-طبقه اول-زيربنا 106متر
مسكن زمانپور7138302885
16/09/1393جزئیات