جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


منزل بازسازي شده : كف سراميك كابينت mdf كاغذ ديواري شبان ك 12 09177002677 کد: 4249
منزل كلنگي جهت ساخت بر خيابان 12 متري زرهي ك 49 09177002677 کد: 4253
اپار تمان 2 خوابه نوساز 125متر 425 ميليون کد: 86429

مسكن زمانپور
مسكن زمانپور به زرهي به سمت چهاراه هوابرد بعد از هايپر انا جنب الكتريكي نصر روبروي بريدگي انتقال پيدا كرد

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز امیر کبی...473ميليون
-طبقه اول-زيربنا 215متر
مسكن زمانپور7138302885
09/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض350ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 143متر
مسكن زمانپور7138302885
09/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...265ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
09/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...285ميليون
-طبقه اول-زيربنا 108متر
مسكن زمانپور7138302885
09/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...372ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
09/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی100ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 80متر
مسكن زمانپور7138302885
09/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی493ميليون
-طبقه اول-زيربنا 137متر
مسكن زمانپور7138302885
09/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی360ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 76متر
مسكن زمانپور7138302885
09/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سرباز280ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 107متر
مسكن زمانپور7138302885
09/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سرباز377ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
09/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سیاحتگر310ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 115متر
مسكن زمانپور7138302885
09/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز شبان220ميليون
-طبقه اول-زيربنا 63متر
مسكن زمانپور7138302885
09/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...360ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 107متر
مسكن زمانپور7138302885
09/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...490ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 144متر
مسكن زمانپور7138302885
09/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی135ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 75متر
مسكن زمانپور7138302885
08/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...330ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...333ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 115متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی493ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 154متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز ستارخان1.26ميليارد
-زيربنا 210متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سرباز270ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 95متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...450ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...511ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 165متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بولوار ا...10م رهن 850ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض408ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض660ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 200متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...235ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...240ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...315ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض20م رهن 1.2م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 164متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض299ميليون
-طبقه اول-زيربنا 107متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض300ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 115متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض319ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز آبیاری335ميليون
-طبقه اول-زيربنا 124متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...180ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 75متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...280ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 108متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...368ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 147متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...425ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 125متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...354ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 118متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فلکه هنگ...403ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی شر...1.35ميليارد
-طبقه دوم-زيربنا 230متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی شر...15م رهن 1.2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 95متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی شر...280ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز شسرباز276ميليون
-طبقه اول-زيربنا 115متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...100م رهن 200ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سرباز300ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 132متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی423ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 132متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز میدان مط...55م رهن 400ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت جنوب...462ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


خانه شیراز اقایی20م رهن 1.8م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 155متر
مسكن زمانپور7138302885
05/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...275ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 106متر
مسكن زمانپور7138302885
04/09/1393جزئیات


خانه شیراز والفجر520ميليون
-زيربنا 260متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


کارخانه شیراز محور سروس...2ميليارد
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4283ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 121متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چهارراه ...50م رهن
-طبقه سوم
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


خانه شیراز شهرک امام حس...45م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 124متر
مسكن زمانپور7138302885
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...120م رهن 200ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
مسكن زمانپور7138302885
14/05/1393جزئیات


خانه شیراز بلوار مدرس13م رهن 500ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 95متر
مسكن زمانپور7138302885
11/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی اب...330ميليون
-طبقه هشتم
مسكن زمانپور7138302885
01/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوارگلس...297ميليون
-طبقه دوم
مسكن زمانپور7138302885
09/04/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی شیراز ت...280ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور7138302885
31/01/1393جزئیات


خانه اراک کرهرود450ميليون
-طبقه دوم
مسكن زمانپور7138302885
14/01/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی شیراز ب...133ميليون
-طبقه هشتم-زيربنا 83متر
مسكن زمانپور7138302885
18/11/1392جزئیات


آپارتمان شیراز بولوار ا...234ميليون
-طبقه سوم
مسكن زمانپور7138302885
17/11/1392جزئیات


زمین محمد شهر عباس آباد...23.5ميليارد
مسكن زمانپور7138302885
16/11/1392جزئیات


آپارتمان ملارد مطهری شر...75ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 65متر
مسكن زمانپور7138302885
12/11/1392جزئیات


آپارتمان تهران ٣539ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 77متر
مسكن زمانپور7138302885
06/11/1392جزئیات


آپارتمان شیراز 11133ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 46متر
مسكن زمانپور7138302885
25/10/1392جزئیات


خانه شیراز زرهی450ميليون
-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
22/10/1392جزئیات


آپارتمان تهران قلهک539ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 77متر
مسكن زمانپور7138302885
14/10/1392جزئیات


خانه کرج مهرشهر350ميليون
-طبقه همکف
مسكن زمانپور7138302885
09/10/1392جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی277.5ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 111متر
مسكن زمانپور7138302885
18/09/1392جزئیات


خانه شیراز چهار585ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 260متر
مسكن زمانپور7138302885
11/09/1392جزئیات


کلنگی شیراز سفیر شمالی450ميليون
-زيربنا 206متر
مسكن زمانپور7138302885
10/08/1392جزئیات


کلنگی شیراز سفیر شمالی860ميليون
مسكن زمانپور7138302885
04/08/1392جزئیات