جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


با سلام شهروندان‌عزیز لطفا جهت پیگیری فایلهایی که مورد نظرتان میباشد کد فایل را یادداشت و به آژانس مربوطه تماس یا مراجعه نمایید. کد فایل جهت پیگیری الزامیست کد: 1
کد: 5


مسكن زمانپور واقع در باهنر شمالی حد فاصله چهاراه باهنر و چهاراه ریشمک جنب کوچه 17 جنب نان بربری می باشد


1 : انجام كليه قراردادهاي خريد و فروش رهن و اجاره مشاركتجدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز امیر کبی...130ميليون
-طبقه اول-زيربنا 60متر
مسكن زمانپور7138302885
09/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...165ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 65متر
مسكن زمانپور7138302885
09/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...235ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
09/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...310ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 160متر
مسكن زمانپور7138302885
09/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز زاگرس30م رهن 450ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور7138302885
09/02/1395جزئیات


خانه شیراز باهنر جنوبی8م رهن 400ت اجاره
-طبقه نیم طبقه-زيربنا 30متر
مسكن زمانپور7138302885
09/02/1395جزئیات


خانه شیراز باهنر شمالی850ميليون
-طبقه اول و دوم
مسكن زمانپور7138302885
09/02/1395جزئیات


خانه شیراز فلاحی1.48ميليارد
-طبقه اول و دوم
مسكن زمانپور7138302885
09/02/1395جزئیات


خانه شیراز قدمگاه625ميليون
-طبقه همکف
مسكن زمانپور7138302885
09/02/1395جزئیات


مغازه شیراز چهاراه باهن...
-زيربنا 40متر
مسكن زمانپور7138302885
09/02/1395جزئیات


خانه شیراز زرهی100م رهن 10م اجاره
-طبقه اول و دوم-زيربنا 430متر
مسكن زمانپور7138302885
08/02/1395جزئیات


مغازه شیراز میدان معلم50م رهن 10م اجاره
-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور7138302885
08/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز چهارراه ...
-طبقه اول و دوم-زيربنا 135متر
مسكن زمانپور7138302885
08/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز فلاحی370ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 112متر
مسكن زمانپور7138302885
08/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز همت جنوب...29م رهن
-طبقه اول-زيربنا 45متر
مسكن زمانپور7138302885
08/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...370ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
08/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...20م رهن 600ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 137متر
مسكن زمانپور7138302885
08/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...210ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 137متر
مسكن زمانپور7138302885
08/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...500ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 200متر
مسكن زمانپور7138302885
08/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...231ميليون
-طبقه اول تا ششم-زيربنا 96متر
مسكن زمانپور7138302885
08/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...35م رهن
-طبقه اول-زيربنا 75متر
مسكن زمانپور7138302885
07/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...50م رهن
-طبقه ششم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
07/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...60م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
07/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...30م رهن 300ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
07/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...156ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 78متر
مسكن زمانپور7138302885
06/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...195ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 85متر
مسكن زمانپور7138302885
06/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...260ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 115متر
مسكن زمانپور7138302885
06/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز چهاراه ب...206ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 98متر
مسكن زمانپور7138302885
06/02/1395جزئیات


انبار شیراز باغ حوض10م رهن 2م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 250متر
مسكن زمانپور7138302885
06/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز چوگان260ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
06/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر شما...300ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 111متر
مسكن زمانپور7138302885
06/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز شبان336ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
06/02/1395جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...190ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور7138302885
06/02/1395جزئیات


خانه شیراز باغ حوض700ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 220متر
مسكن زمانپور7138302885
06/02/1395جزئیات


خانه شیراز سفیر جنوبی1.2ميليارد
-طبقه همکف-زيربنا 300متر
مسكن زمانپور7138302885
06/02/1395جزئیات


خانه شیراز فلاحی12م رهن 1.8م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 160متر
مسكن زمانپور7138302885
06/02/1395جزئیات


خانه شیراز بلوار عدالت200ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 85متر
مسكن زمانپور7138302885
06/02/1395جزئیات


خانه شیراز پاسارگاد570ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 200متر
مسكن زمانپور7138302885
06/02/1395جزئیات


خانه شیراز پاسداران14م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
06/02/1395جزئیات


خانه شیراز پاسداران15م رهن 1.8م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
06/02/1395جزئیات


مغازه شیراز شاهزاده بیگ...20م رهن 3.5م اجاره
-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
06/02/1395جزئیات


مغازه شیراز عدالت جنوبی...7م رهن 600ت اجاره
-زيربنا 18متر
مسكن زمانپور7138302885
06/02/1395جزئیات


خانه شیراز قصردشت450م رهن
-طبقه اول و دوم-زيربنا 300متر
مسكن زمانپور7138302885
06/02/1395جزئیات


خانه شیراز والفجر40م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
06/02/1395جزئیات


دفتر کار شیراز چهارراه ...30م رهن 1ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
06/02/1395جزئیات


مغازه شیراز امیر کبیر5م رهن 1.1ت اجاره
-زيربنا 18متر
مسكن زمانپور7138302885
06/02/1395جزئیات


مغازه شیراز فلاحی380ميليون
-زيربنا 33متر
مسكن زمانپور7138302885
05/02/1395جزئیات


مغازه شیراز چهارراه باه...250ميليون
-زيربنا 21متر
مسكن زمانپور7138302885
05/02/1395جزئیات


مغازه شیراز زاگرس480ميليون
-زيربنا 37متر
مسكن زمانپور7138302885
05/02/1395جزئیات


خانه شیراز باغ حوض410ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 150متر
مسكن زمانپور7138302885
05/02/1395جزئیات