جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


با سلام شهروندان‌عزیز لطفا جهت پیگیری فایلهایی که مورد نظرتان میباشد کد فایل را یادداشت و به آژانس مربوطه تماس یا مراجعه نمایید. کد فایل جهت پیگیری الزامیست کد: 1
کد: 5


مسكن زمانپور واقع در باهنر شمالی حد فاصله چهاراه باهنر و چهاراه ریشمک جنب کوچه 17 جنب نان بربری می باشد


1 : انجام كليه قراردادهاي خريد و فروش رهن و اجاره مشاركتجدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز بلوار رح...165ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
06/03/1395جزئیات


باغ شیراز همای جون520ميليون
-زيربنا 80متر
مسكن زمانپور7138302885
06/03/1395جزئیات


خانه شیراز ستارخان400ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 235متر
مسكن زمانپور7138302885
06/03/1395جزئیات


خانه شیراز شهرک مطهری500ميليون
-طبقه اول و دوم
مسكن زمانپور7138302885
06/03/1395جزئیات


مغازه شیراز زرهی100م رهن 16م اجاره
-زيربنا 150متر
مسكن زمانپور7138302885
05/03/1395جزئیات


خانه شیراز امیر کبیر710ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 280متر
مسكن زمانپور7138302885
05/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز میدان مع...400ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
مسكن زمانپور7138302885
05/03/1395جزئیات


خانه شیراز پاسداران1ميليارد
-طبقه اول-زيربنا 135متر
مسكن زمانپور7138302885
05/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز فلاحی432ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 135متر
مسكن زمانپور7138302885
05/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز میدان مط...615ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 128متر
مسكن زمانپور7138302885
05/03/1395جزئیات


خانه شیراز همت جنوبی500ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
05/03/1395جزئیات


دفتر کار شیراز زرهی10م رهن 1.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
05/03/1395جزئیات


دفتر کار شیراز زرهی30م رهن 3م اجاره
-طبقه اول تا پنجم-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
05/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...250ميليون
-طبقه اول-زيربنا 108متر
مسكن زمانپور7138302885
05/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...496ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 127متر
مسكن زمانپور7138302885
05/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...500ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 125متر
مسكن زمانپور7138302885
05/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی345ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 115متر
مسكن زمانپور7138302885
05/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز سراج127ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 84متر
مسكن زمانپور7138302885
05/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر شما...230ميليون
-طبقه سوم و چهارم-زيربنا 97متر
مسكن زمانپور7138302885
05/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...15م رهن 750ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسكن زمانپور7138302885
05/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...477ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
05/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز آقایی400ميليون
-طبقه اول-زيربنا 114متر
مسكن زمانپور7138302885
05/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز ابیاری168ميليون
-طبقه اول-زيربنا 113متر
مسكن زمانپور7138302885
04/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض30م رهن 1م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 115متر
مسكن زمانپور7138302885
04/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز 20متری ه...370ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 117متر
مسكن زمانپور7138302885
04/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز فلاحی290ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 107متر
مسكن زمانپور7138302885
04/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...45م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
04/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز عفیف ابا...420ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
04/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز چهارراه ...455ميليون
-طبقه دوم و چهارم-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
04/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز چوگان60م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور7138302885
04/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز خلیلی
-طبقه دوم-زيربنا 122متر
مسكن زمانپور7138302885
04/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز خلیلی365ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
04/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز خلیلی395ميليون
-طبقه اول و سوم-زيربنا 127متر
مسكن زمانپور7138302885
04/03/1395جزئیات


خانه شیراز همت جنوبی800ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 230متر
مسكن زمانپور7138302885
04/03/1395جزئیات


خانه شیراز هنگ10م رهن 1.4م اجاره
-طبقه اول و دوم-زيربنا 200متر
مسكن زمانپور7138302885
04/03/1395جزئیات


دفتر کار شیراز امیر کبی...100م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
04/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز میدان مع...1.02ميليارد
-طبقه دوم و چهارم-زيربنا 77متر
مسكن زمانپور7138302885
04/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...270ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور7138302885
04/03/1395جزئیات


مغازه شیراز سه راه بهار...
-زيربنا 31متر
مسكن زمانپور7138302885
04/03/1395جزئیات


مغازه شیراز پاسداران
-زيربنا 156متر
مسكن زمانپور7138302885
04/03/1395جزئیات


خانه شیراز مطهری جنوبی350ميليون
-طبقه اول-زيربنا 180متر
مسكن زمانپور7138302885
03/03/1395جزئیات


خانه شیراز باهنر جنوبی5م رهن 500ت اجاره
-طبقه نیم طبقه-زيربنا 40متر
مسكن زمانپور7138302885
03/03/1395جزئیات


مغازه شیراز امیر کبیر10م رهن 2.6م اجاره
-زيربنا 50متر
مسكن زمانپور7138302885
03/03/1395جزئیات


مغازه شیراز امیر کبیر20م رهن 2م اجاره
-زيربنا 48متر
مسكن زمانپور7138302885
03/03/1395جزئیات


مغازه شیراز امیر کبیر25م رهن 2.5م اجاره
-زيربنا 74متر
مسكن زمانپور7138302885
03/03/1395جزئیات


مغازه شیراز امیر کبیر530ميليون
-زيربنا 48متر
مسكن زمانپور7138302885
03/03/1395جزئیات


مغازه شیراز امیر کبیر815ميليون
-زيربنا 74متر
مسكن زمانپور7138302885
03/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز 20متری ا...70م رهن
-طبقه اول-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
03/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...290ميليون
-طبقه اول-زيربنا 170متر
مسكن زمانپور7138302885
03/03/1395جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...338ميليون
-طبقه اول-زيربنا 125متر
مسكن زمانپور7138302885
03/03/1395جزئیات