جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون
مسكن زمانپور در سال 1346 توسط زنده ياد علي زمانپور افتتاح گرديده است


مسكن زمانپور واقع در زرهي چهاراه هوابرد به سمت زرهي روبروي اولين بريدگي سمت چپ مي باشد


1 : انجام كليه قراردادهاي خريد و فروش رهن و اجاره مشاركت

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز زرهی450ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 180متر
مسكن زمانپور7138302885
26/05/1394جزئیات


خانه شیراز بولوار رحمت550ميليون
-زيربنا 200متر
مسكن زمانپور7138302885
25/05/1394جزئیات


خانه شیراز بولوار سرباز...480ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 220متر
مسكن زمانپور7138302885
25/05/1394جزئیات


خانه شیراز سفیر جنوبی500ميليون
-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
25/05/1394جزئیات


زمین شیراز جمهوری655ميليون
مسكن زمانپور7138302885
25/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...420ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 132متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...440ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...550ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 185متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز نادر500ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 170متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز خیابان ا...240ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز خیابان م...1ميليارد
-طبقه چهارم-زيربنا 250متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز علم4.8ميليارد
-طبقه نهم-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...350ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 106متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز فضل اباد...273ميليون
-طبقه اول-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی شر...300ميليون
-طبقه اول تا ششم-زيربنا 80متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز قصرالدشت...1.11ميليارد
-طبقه اول-زيربنا 185متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز قصرالدشت...1.36ميليارد
-طبقه پنجم-زيربنا 216متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز ستارخان ...950ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 150متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز ستارخان738ميليون
-طبقه اول-زيربنا 164متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز سراج300ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 135متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر شما...280ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز شبان345ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز شبان360ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 112متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا252ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 250متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...520ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 188متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...260ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...185ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...250ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 113متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان امیر کبیر315ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان باغ حوض512ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان باهنر جنوبی310ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 139متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان پارسه250ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان پاسداران540ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 135متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان تاچارا365ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان زرگری820تومان
-طبقه اول و سوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان سفیر جنوبی240ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شهرک فرهنگیان...190ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 115متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان صورتگر345ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان فضل اباد225ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان معالی آباد550ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 155متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان منوچهری515ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 160متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان میدان احسان520ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان همت جنوبی263ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 114متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان همت جنوبی800ميليون
-زيربنا 195متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان کلاهدوز450ميليون
-طبقه اول-زيربنا 129متر
مسكن زمانپور7138302885
19/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...215ميليون
-طبقه اول تا چهارم-زيربنا 80متر
مسكن زمانپور7138302885
18/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...288ميليون
-طبقه اول تا ششم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
18/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...360ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 145متر
مسكن زمانپور7138302885
18/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز عفیف ابا...455ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 156متر
مسكن زمانپور7138302885
18/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز چهارراه ...250ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 113متر
مسكن زمانپور7138302885
18/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار اس...90م رهن
-طبقه چهار-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
29/04/1394جزئیات


آپارتمان شیراز قصردشت165م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 200متر
مسكن زمانپور7138302885
19/04/1394جزئیات


خانه شیراز 5110ميليون
-طبقه اول
مسكن زمانپور7138302885
27/02/1394جزئیات


خانه شیراز بلوار رحمت250ميليون
مسكن زمانپور7138302885
11/01/1394جزئیات


آپارتمان شیراز 4220ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 67متر
مسكن زمانپور7138302885
10/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...383ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
07/12/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی کیش صدف...30م رهن 4م اجاره
-طبقه چهار-زيربنا 125متر
املاک ارم711071-36273380
12/11/1393جزئیات


آپارتمان کیش دامون90م رهن
-طبقه هفتم
مسكن زمانپور7138302885
02/11/1393جزئیات


آپارتمان کیش صدف10م رهن 3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
مسكن زمانپور7138302885
02/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک 1117ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 56متر
مسكن زمانپور7138302885
16/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4- بلوار...212ميليون
-طبقه اول-زيربنا 106متر
مسكن زمانپور7138302885
16/09/1393جزئیات