جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


با سلام شهروندان‌عزیز لطفا جهت پیگیری فایلهایی که مورد نظرتان میباشد کد فایل را یادداشت و به آژانس مربوطه تماس یا مراجعه نمایید. کد فایل جهت پیگیری الزامیست کد: 1
کد: 5


مسكن زمانپور واقع در باهنر شمالی حد فاصله چهاراه باهنر و چهاراه ریشمک جنب کوچه 17 جنب نان بربری می باشد


1 : انجام كليه قراردادهاي خريد و فروش رهن و اجاره مشاركتجدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز آقایی63م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
08/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...345ميليون
-طبقه اول-زيربنا 139متر
مسكن زمانپور7138302885
08/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز بعثت10م رهن 1.1م اجاره
-طبقه نیم طبقه-زيربنا 70متر
مسكن زمانپور7138302885
08/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...228ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
08/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...300ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
08/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز چوگان340ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
08/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز فلاحی20م رهن 400ت اجاره
-طبقه نیم طبقه-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور7138302885
08/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز فلاحی210ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 73متر
مسكن زمانپور7138302885
08/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز فلاحی325ميليون
-طبقه اول-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
08/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز فلکه معل...375ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 125متر
مسكن زمانپور7138302885
08/09/1394جزئیات


خانه شیراز مشیر شرقی691ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 180متر
مسكن زمانپور7138302885
08/09/1394جزئیات


زمین شیراز بلوار رحمت1.24ميليارد
مسكن زمانپور7138302885
08/09/1394جزئیات


مغازه شیراز امیر کبیر20م رهن 2م اجاره
-زيربنا 30متر
مسكن زمانپور7138302885
08/09/1394جزئیات


مغازه شیراز سفیر شمالی330ميليون
-زيربنا 21متر
مسكن زمانپور7138302885
08/09/1394جزئیات


مغازه شیراز قدوسی غربی20م رهن 3.3م اجاره
-زيربنا 47متر
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


مغازه شیراز هنگ50م رهن 8م اجاره
-زيربنا 175متر
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز عفیف آبا...685ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 180متر
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


مغازه شیراز چمران50م رهن 9م اجاره
-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


دفتر کار شیراز امیر کبی...5م رهن 500ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


خانه شیراز خلدبرین15م رهن 1.2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


خانه شیراز سفیر شمالی25م رهن
-طبقه اول
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


خانه شیراز سه راه اصلاح...15م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 70متر
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


خانه شیراز 20متری لاله110م رهن
-طبقه اول و دوم-زيربنا 200متر
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


خانه شیراز باغ حوض50م رهن 200ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 150متر
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


خانه شیراز باهنر جنوبی47م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


خانه شیراز بعثت85م رهن
-طبقه اول و دوم-زيربنا 200متر
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز خلدبرین574ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 155متر
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز پاییز10م رهن 900ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز پاییز230ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز پاییز250ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 116متر
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز پاییز300ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز پارسه250ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 115متر
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...380ميليون
-طبقه اول-زيربنا 136متر
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز استقلال332ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 104متر
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...40م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 75متر
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...80م رهن
-طبقه دوم
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...14م رهن 900ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...320ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
07/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز آقایی380ميليون
-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
04/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...40م رهن 200ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 115متر
مسكن زمانپور7138302885
04/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار مط...352ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
04/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز ذوالانوا...463ميليون
-طبقه اول و دوم و سوم-زيربنا 136متر
مسكن زمانپور7138302885
04/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز زاگرس240ميليون
-طبقه اول تا چهارم-زيربنا 85متر
مسكن زمانپور7138302885
04/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...100م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
04/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز فلاحی225ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 94متر
مسكن زمانپور7138302885
04/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز شبان40م رهن 100ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
مسكن زمانپور7138302885
04/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صفایی شم...45م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسكن زمانپور7138302885
04/09/1394جزئیات


آپارتمان شیراز ولی عصر ...50م رهن 1.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 150متر
مسكن زمانپور7138302885
04/09/1394جزئیات


مغازه شیراز تاچارا120م رهن 12م اجاره
-زيربنا 320متر
مسكن زمانپور7138302885
04/09/1394جزئیات


مغازه شیراز همت جنوبی8م رهن 800ت اجاره
-زيربنا 20متر
مسكن زمانپور7138302885
04/09/1394جزئیات


خانه شیراز شهرک امام حس...
-طبقه همکف-زيربنا 120متر
املاک ارم711071-36273380
19/08/1394جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر شما...270ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور7138302885
04/08/1394جزئیات


دفتر کار شیراز زرهی297ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
16/06/1394جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار اس...90م رهن
-طبقه چهار-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
29/04/1394جزئیات


آپارتمان شیراز قصردشت165م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 200متر
مسكن زمانپور7138302885
19/04/1394جزئیات


خانه شیراز 5110ميليون
-طبقه اول
مسكن زمانپور7138302885
27/02/1394جزئیات


خانه شیراز بلوار رحمت250ميليون
مسكن زمانپور7138302885
11/01/1394جزئیات


آپارتمان شیراز 4220ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 67متر
مسكن زمانپور7138302885
10/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...383ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
07/12/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی کیش صدف...30م رهن 4م اجاره
-طبقه چهار-زيربنا 125متر
املاک ارم711071-36273380
12/11/1393جزئیات


آپارتمان کیش دامون90م رهن
-طبقه هفتم
مسكن زمانپور7138302885
02/11/1393جزئیات


آپارتمان کیش صدف10م رهن 3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
مسكن زمانپور7138302885
02/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک 1117ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 56متر
مسكن زمانپور7138302885
16/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4- بلوار...212ميليون
-طبقه اول-زيربنا 106متر
مسكن زمانپور7138302885
16/09/1393جزئیات