جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


منزل بازسازي شده : كف سراميك كابينت mdf كاغذ ديواري شبان ك 12 09177002677 کد: 4249
منزل كلنگي جهت ساخت بر خيابان 12 متري زرهي ك 49 09177002677 کد: 4253
اپار تمان 2 خوابه نوساز 125متر 425 ميليون کد: 86429

مسكن زمانپور
مسكن زمانپور به زرهي به سمت چهاراه هوابرد بعد از هايپر انا جنب الكتريكي نصر روبروي بريدگي انتقال پيدا كرد

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز پاسداران...250ميليون
-طبقه اول-زيربنا 98متر
مسكن زمانپور7138302885
26/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...578ميليون
-طبقه اول-زيربنا 165متر
مسكن زمانپور7138302885
26/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...612ميليون
-طبقه اول-زيربنا 180متر
مسكن زمانپور7138302885
26/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چهارراه ...230ميليون
-طبقه اول-زيربنا 115متر
مسكن زمانپور7138302885
23/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی320ميليون
-طبقه اول-زيربنا 123متر
مسكن زمانپور7138302885
23/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...290ميليون
-طبقه اول-زيربنا 85متر
مسكن زمانپور7138302885
23/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...290ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور7138302885
23/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز میدان مع...529ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 151متر
مسكن زمانپور7138302885
23/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرشمال...275ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
22/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 121متر
مسكن زمانپور7138302885
22/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی309ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 119متر
مسكن زمانپور7138302885
22/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی310ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
22/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سرباز175ميليون
-طبقه اول-زيربنا 62متر
مسكن زمانپور7138302885
22/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چهارراه ...138ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 73متر
مسكن زمانپور7138302885
22/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...232ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 61متر
مسكن زمانپور7138302885
22/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...273ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور7138302885
22/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...350ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
22/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...190ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 103متر
مسكن زمانپور7138302885
22/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنرشما...237ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور7138302885
16/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...325ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
16/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...518ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 148متر
مسكن زمانپور7138302885
16/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چهارراه ...275ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 73متر
مسكن زمانپور7138302885
15/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض270ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
15/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض295ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 114متر
مسكن زمانپور7138302885
15/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سرباز389ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 118متر
مسكن زمانپور7138302885
15/10/1393جزئیات


دربست شیراز پاسداران80م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 230متر
مسكن زمانپور7138302885
10/10/1393جزئیات


خانه شیراز باهنر20م رهن 650ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
10/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز کلاهدوز60م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
10/10/1393جزئیات


خانه شیراز امیر کبیر280ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 118متر
مسكن زمانپور7138302885
10/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...454ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 162متر
مسكن زمانپور7138302885
10/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...499ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 151متر
مسكن زمانپور7138302885
10/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض330ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
10/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...270ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 107متر
مسكن زمانپور7138302885
10/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...270ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 98متر
مسكن زمانپور7138302885
10/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...270ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
10/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...270ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 108متر
مسكن زمانپور7138302885
10/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...460ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 158متر
مسكن زمانپور7138302885
10/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...290ميليون
-طبقه اول-زيربنا 104متر
مسكن زمانپور7138302885
10/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چهارراه ...35م رهن
-طبقه اول-زيربنا 70متر
مسكن زمانپور7138302885
10/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چهارراه ...25م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 50متر
مسكن زمانپور7138302885
10/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سرباز260ميليون
-طبقه اول-زيربنا 91متر
مسكن زمانپور7138302885
10/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی350ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 125متر
مسكن زمانپور7138302885
10/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی360ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
10/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی50م رهن 100ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 97متر
مسكن زمانپور7138302885
08/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...35م رهن
-طبقه اول-زيربنا 65متر
مسكن زمانپور7138302885
08/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...35م رهن
-طبقه اول-زيربنا 65متر
مسكن زمانپور7138302885
08/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...85م رهن
-طبقه اول-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور7138302885
08/10/1393جزئیات


خانه شیراز باغ حوض75م رهن
-طبقه اول-زيربنا 180متر
مسكن زمانپور7138302885
08/10/1393جزئیات


خانه شیراز بعثت75م رهن
-طبقه اول و دوم-زيربنا 180متر
مسكن زمانپور7138302885
08/10/1393جزئیات


خانه شیراز پاسداران60م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
08/10/1393جزئیات


آپارتمان اراک 1117ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 56متر
مسكن زمانپور7138302885
16/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4- بلوار...212ميليون
-طبقه اول-زيربنا 106متر
مسكن زمانپور7138302885
16/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4283ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 121متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چهارراه ...50م رهن
-طبقه سوم
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


خانه شیراز والفجر520ميليون
-زيربنا 260متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


کارخانه شیراز محور سروس...2ميليارد
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات