جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


منزل بازسازي شده : كف سراميك كابينت mdf كاغذ ديواري شبان ك 12 09177002677 کد: 4249
منزل كلنگي جهت ساخت بر خيابان 12 متري زرهي ك 49 09177002677 کد: 4253
اپار تمان 2 خوابه نوساز 125متر 425 ميليون کد: 86429

مسكن زمانپور
مسكن زمانپور به زرهي به سمت چهاراه هوابرد بعد از هايپر انا جنب الكتريكي نصر روبروي بريدگي انتقال پيدا كرد

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز امیرکبیر...312ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
17/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنرشما...215ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور7138302885
17/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنرشما...321ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 107متر
مسكن زمانپور7138302885
17/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...235ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
17/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...400ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 135متر
مسكن زمانپور7138302885
17/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی110م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
17/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز ستارخان370ميليون
-طبقه اول-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور7138302885
17/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز ستارخان385ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
17/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر شما...260ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 104متر
مسكن زمانپور7138302885
17/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...40م رهن 1.9م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 200متر
مسكن زمانپور7138302885
17/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی شر...330ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 115متر
مسكن زمانپور7138302885
17/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی شر...450ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
17/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز میدان مط...416ميليون
-طبقه اول-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
17/07/1393جزئیات


خانه شیراز زرهی60م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
17/07/1393جزئیات


خانه شیراز زرهی7م رهن 900ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 168متر
مسكن زمانپور7138302885
17/07/1393جزئیات


خانه شیراز زرهی8م رهن 700ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور7138302885
17/07/1393جزئیات


خانه شیراز قدوسی شرقی50م رهن 1.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 200متر
مسكن زمانپور7138302885
15/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت جنوب...200ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور7138302885
15/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی95م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 132متر
مسكن زمانپور7138302885
15/07/1393جزئیات


خانه شیراز باهنرجنوبی10م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 65متر
مسكن زمانپور7138302885
15/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سرباز50م رهن
-طبقه دوم
مسكن زمانپور7138302885
15/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...80م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
15/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...45م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
15/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چهارراه ...60م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
15/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی220ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 93متر
مسكن زمانپور7138302885
15/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی230ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 87متر
مسكن زمانپور7138302885
15/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...280ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
15/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی20م رهن 1.2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
14/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر شما...350ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
14/07/1393جزئیات


خانه شیراز والفجر520ميليون
-زيربنا 260متر
املاک ارم711071-36273380
02/07/1393جزئیات


کارخانه شیراز محور سروس...2ميليارد
املاک ارم711071-36273380
02/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چهارراه ...50م رهن
-طبقه سوم
املاک ارم711071-36273380
02/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4283ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 121متر
املاک ارم711071-36273380
02/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض10م رهن 1.2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 115متر
مسكن زمانپور7138302885
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی20م رهن 1.1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی60م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 89متر
مسكن زمانپور7138302885
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی62م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 102متر
مسكن زمانپور7138302885
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی70م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
22/06/1393جزئیات


خانه شیراز شهرک امام حس...45م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 124متر
مسكن زمانپور7138302885
22/06/1393جزئیات


خانه شیراز باغ حوض10م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 122متر
مسكن زمانپور7138302885
22/06/1393جزئیات


خانه شیراز بعثت120م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 170متر
مسكن زمانپور7138302885
07/06/1393جزئیات


خانه شیراز پاسداران10م رهن 1.3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 160متر
مسكن زمانپور7138302885
07/06/1393جزئیات


خانه شیراز پاسداران6م رهن 600ت اجاره
-طبقه زیرزمین-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور7138302885
07/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...508ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 127متر
مسكن زمانپور7138302885
03/06/1393جزئیات


خانه شیراز زرهی50م رهن
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
03/06/1393جزئیات


خانه شیراز زرهی520ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 200متر
مسكن زمانپور7138302885
03/06/1393جزئیات


خانه شیراز زرهی900ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 700متر
مسكن زمانپور7138302885
03/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی95م رهن
-طبقه اول-زيربنا 145متر
مسكن زمانپور7138302885
03/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی350ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 114متر
مسكن زمانپور7138302885
03/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی256ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
03/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض330ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 107متر
مسكن زمانپور7138302885
03/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...60م رهن 600ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 160متر
مسكن زمانپور7138302885
03/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...80م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
29/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض30م رهن 700ت اجاره
-طبقه دوم
مسكن زمانپور7138302885
29/05/1393جزئیات


مغازه شیراز سه راه احمد...4ميليارد
-طبقه زیرزمین-زيربنا 289متر
مسكن زمانپور7138302885
29/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...120م رهن 200ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
مسكن زمانپور7138302885
14/05/1393جزئیات


خانه شیراز بلوار مدرس13م رهن 500ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 95متر
مسكن زمانپور7138302885
11/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی اب...330ميليون
-طبقه هشتم
مسكن زمانپور7138302885
01/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوارگلس...297ميليون
-طبقه دوم
مسكن زمانپور7138302885
09/04/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی شیراز ت...280ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور7138302885
31/01/1393جزئیات


خانه اراک کرهرود450ميليون
-طبقه دوم
مسكن زمانپور7138302885
14/01/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی شیراز ب...133ميليون
-طبقه هشتم-زيربنا 83متر
مسكن زمانپور7138302885
18/11/1392جزئیات


آپارتمان شیراز بولوار ا...234ميليون
-طبقه سوم
مسكن زمانپور7138302885
17/11/1392جزئیات


زمین محمد شهر عباس آباد...23.5ميليارد
مسكن زمانپور7138302885
16/11/1392جزئیات


آپارتمان ملارد مطهری شر...75ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 65متر
مسكن زمانپور7138302885
12/11/1392جزئیات


آپارتمان تهران ٣539ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 77متر
مسكن زمانپور7138302885
06/11/1392جزئیات


آپارتمان شیراز 11133ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 46متر
مسكن زمانپور7138302885
25/10/1392جزئیات


خانه شیراز زرهی450ميليون
-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
22/10/1392جزئیات


آپارتمان تهران قلهک539ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 77متر
مسكن زمانپور7138302885
14/10/1392جزئیات


خانه کرج مهرشهر350ميليون
-طبقه همکف
مسكن زمانپور7138302885
09/10/1392جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی277.5ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 111متر
مسكن زمانپور7138302885
18/09/1392جزئیات


خانه شیراز چهار585ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 260متر
مسكن زمانپور7138302885
11/09/1392جزئیات


کلنگی شیراز سفیر شمالی450ميليون
-زيربنا 206متر
مسكن زمانپور7138302885
10/08/1392جزئیات


کلنگی شیراز سفیر شمالی860ميليون
مسكن زمانپور7138302885
04/08/1392جزئیات