جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


منزل بازسازي شده : كف سراميك كابينت mdf كاغذ ديواري شبان ك 12 09177002677 کد: 4249
منزل كلنگي جهت ساخت بر خيابان 12 متري زرهي ك 49 09177002677 کد: 4253
اپار تمان 2 خوابه نوساز 125متر 425 ميليون کد: 86429

مسكن زمانپور
مسكن زمانپور به زرهي به سمت چهاراه هوابرد بعد از هايپر انا جنب الكتريكي نصر روبروي بريدگي انتقال پيدا كرد

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز پاسداران...336ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
27/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...345ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 118متر
مسكن زمانپور7138302885
27/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...200ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 124متر
مسكن زمانپور7138302885
27/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...220ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور7138302885
27/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی294ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور7138302885
27/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی380ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 124متر
مسكن زمانپور7138302885
27/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض310ميليون
-طبقه اول-زيربنا 108متر
مسكن زمانپور7138302885
19/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز شبان10م رهن 700ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 60متر
مسكن زمانپور7138302885
19/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز شبان40م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 52متر
مسكن زمانپور7138302885
19/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز کلاهدوز330ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
19/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز کلاهدوز350ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
19/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز کلاهدوز90م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
19/09/1393جزئیات


خانه شیراز اقایی20م رهن 1.35ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
مسكن زمانپور7138302885
19/09/1393جزئیات


خانه شیراز زرهی30م رهن 250ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
19/09/1393جزئیات


خانه شیراز شبان10م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
مسكن زمانپور7138302885
19/09/1393جزئیات


دربست شیراز بعثت90م رهن
-طبقه اول و دوم-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
19/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز اقایی194ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
19/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...295ميليون
-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
17/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...380ميليون
-طبقه اول-زيربنا 168متر
مسكن زمانپور7138302885
17/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنرجنو...290ميليون
-طبقه اول-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
17/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنرشما...275ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
17/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنرشما...285ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 121متر
مسكن زمانپور7138302885
17/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی335ميليون
-طبقه اول-زيربنا 133متر
مسكن زمانپور7138302885
17/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...300ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 106متر
مسكن زمانپور7138302885
17/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...330ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
17/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...350ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
17/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...380ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
17/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...410ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 15متر
مسكن زمانپور7138302885
17/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...495ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 150متر
مسكن زمانپور7138302885
17/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی شر...350ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور7138302885
17/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی487ميليون
-طبقه اول-زيربنا 157متر
مسكن زمانپور7138302885
17/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز شبان250ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 115متر
مسكن زمانپور7138302885
16/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز شبان360ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
16/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...275ميليون
-طبقه اول-زيربنا 135متر
مسكن زمانپور7138302885
16/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز ابیاری416ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
16/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک 1117ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 56متر
مسكن زمانپور7138302885
16/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4- بلوار...212ميليون
-طبقه اول-زيربنا 106متر
مسكن زمانپور7138302885
16/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...210ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور7138302885
12/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاییز240ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور7138302885
12/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...255ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
12/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...15م رهن 700ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسكن زمانپور7138302885
12/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...25م رهن 1م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
12/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی55م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 95متر
مسكن زمانپور7138302885
12/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی578ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 165متر
مسكن زمانپور7138302885
12/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر شما...350ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
12/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی455ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
12/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قصرالدشت...584ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 172متر
مسكن زمانپور7138302885
12/09/1393جزئیات


خانه شیراز ستارخان100م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 240متر
مسكن زمانپور7138302885
12/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر شما...260ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 104متر
مسكن زمانپور7138302885
11/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز شبان594ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 165متر
مسكن زمانپور7138302885
11/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...321ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 107متر
مسكن زمانپور7138302885
11/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...325ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
11/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4283ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 121متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چهارراه ...50م رهن
-طبقه سوم
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


خانه شیراز والفجر520ميليون
-زيربنا 260متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


کارخانه شیراز محور سروس...2ميليارد
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


خانه شیراز شهرک امام حس...45م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 124متر
مسكن زمانپور7138302885
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...120م رهن 200ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
مسكن زمانپور7138302885
14/05/1393جزئیات


خانه شیراز بلوار مدرس13م رهن 500ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 95متر
مسكن زمانپور7138302885
11/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی اب...330ميليون
-طبقه هشتم
مسكن زمانپور7138302885
01/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوارگلس...297ميليون
-طبقه دوم
مسكن زمانپور7138302885
09/04/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی شیراز ت...280ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور7138302885
31/01/1393جزئیات


خانه اراک کرهرود450ميليون
-طبقه دوم
مسكن زمانپور7138302885
14/01/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی شیراز ب...133ميليون
-طبقه هشتم-زيربنا 83متر
مسكن زمانپور7138302885
18/11/1392جزئیات


آپارتمان شیراز بولوار ا...234ميليون
-طبقه سوم
مسكن زمانپور7138302885
17/11/1392جزئیات


زمین محمد شهر عباس آباد...23.5ميليارد
مسكن زمانپور7138302885
16/11/1392جزئیات


آپارتمان ملارد مطهری شر...75ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 65متر
مسكن زمانپور7138302885
12/11/1392جزئیات


آپارتمان تهران ٣539ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 77متر
مسكن زمانپور7138302885
06/11/1392جزئیات


آپارتمان شیراز 11133ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 46متر
مسكن زمانپور7138302885
25/10/1392جزئیات


خانه شیراز زرهی450ميليون
-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
22/10/1392جزئیات


آپارتمان تهران قلهک539ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 77متر
مسكن زمانپور7138302885
14/10/1392جزئیات


خانه کرج مهرشهر350ميليون
-طبقه همکف
مسكن زمانپور7138302885
09/10/1392جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی277.5ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 111متر
مسكن زمانپور7138302885
18/09/1392جزئیات


خانه شیراز چهار585ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 260متر
مسكن زمانپور7138302885
11/09/1392جزئیات


کلنگی شیراز سفیر شمالی450ميليون
-زيربنا 206متر
مسكن زمانپور7138302885
10/08/1392جزئیات


کلنگی شیراز سفیر شمالی860ميليون
مسكن زمانپور7138302885
04/08/1392جزئیات